Orava 20 on markkina-arvopainotteinen asuntohintaindeksi, joka kuvaa vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitystä 20 suurimmassa suomalaisessa kaupungissa. Indeksi perustuu oikotie.fi -sivustolla voimassa oleviin asuntojen myynti-ilmoitusten mukaisiin neliöhintoihin. Indeksi lasketaan kerran tunnissa ja sillä tavoitellaan mahdollisimman ajantasaisen kuvan antamista Suomen asuntohintojen kehityksestä.

Orava 20 koostuu 50:stä kaupungin ja huoneistotyypin muodostamasta segmentistä: kymmenestä suurimmasta kaupungista laskennassa ovat mukana yksiöt, kaksiot ja kolmiot sekä kymmenestä seuraavaksi suurimmasta kaupungista kaksiot ja kolmiot. Kunkin segmentin osalta aineistosta poistetaan korkeimmat ja alimmat 10 % hintahavainnoista ja jäljelle jäävistä havainnoista lasketaan keskiarvo. Orava 20 -indeksin pisteluku on edellä kuvattujen segmenttien pistelukujen markkina-arvopainotteinen keskiarvo.

Indeksinlaskenta on toistaiseksi testikäytössä.

Orava 20 asuntohintaindeksin laskentasäännöt