Orava Rahastot Oyj

Orava Rahastot toimii AIF-toimiluvallisena kiinteistörahastojen hallinnointiyhtiönä. Vastaamme rahastojen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, hoitamisesta ja kehittämisestä.

Lisäksi Orava Rahastojen toimintaan kuuluu:
- asuntojen arvonmääritys tietokoneavusteisella massa-arviointijärjestelmällä
- pääjärjestäjänä toimiminen rahastojen oman pääoman hankinnassa
- apporttitransaktioiden järjestäminen
- asuntohintaindeksien kehittäminen

Orava Rahastot Oyj (Y-tunnus 2267747-7) on perustettu Helsingissä toukokuussa 2009. Yhtiö on kokonaan johdon ja työntekijöidensä omistama.

Yhtion toimitusjohtaja on Jouni Torasvirta. Hallituksen muodostavat Pekka Väisänen (puheenjohtaja), Pekka Peiponen, Veli Matti Salmenkylä ja Jouni Torasvirta.

Tilintarkastusyhteisönämme toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ilari Hakala.